تبلیغات
اعجاب النـامه - ملك الشعرا
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست
کار ایران با خداست...
شاه مست و شیخ مست و شحنه مست و میر مست
مملکت رفته ز دست
هر دم از دستان مستان فتنه و غوغا به پاست
کار ایران با خداست
کار پاس کشتی و کشتی‌نشین با ناخداست
کار ایران با خداست...
پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه
خون جمعی بی‌گناه
ای مسلمانان!
در اسلام این ستمها کی رواست؟
کار ایران با خداست...


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هشتم شهریور 1391 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive