تبلیغات
اعجاب النـامه - شاهنامه مدل 2012
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
رخش،گاری کشی می کند
رستم ،کنار پیاده رو سیگار می فروشد
سهراب ،ته جوب به خود پیچید
گردآفرید،از خانه زده بیرون
مردان خیابانی برای تهمینه بوق می زنند
ابوالقاسم برای شبکه سه ،سریال جنگی می سازد
وای...
موریانه ها به آخر شاهنامه رسیده اند!!!


نوشته شده در تاریخ سه شنبه هفتم شهریور 1391 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive