تبلیغات
اعجاب النـامه - ؟!؟!
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتحتركیه اولین بسته هاى كمك هایش را به آذربایجان فرستاد ولی تلویزیون داخلى انگار  نگران سوریه بود !!!نوشته شده در تاریخ دوشنبه ششم شهریور 1391 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive