تبلیغات
اعجاب النـامه - مایع حرف شویی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
بس است دیگر
اب بعضی از وزرا و وكلای عزیز
ای بعضی از خطبا و پیش از خطبای عزیز
لااقل قدری بیشتر تحقیق و مطالعه كنیم و قدری كمتر سخن بسراییم.
به قول حافظ " ای برادران رحمی "
و اخیراً ای خواهران ، كه دارید اضافه میشوید به سلسله سخرانان ، شما هم رحمی
كاش یك نوع مایع حرف شویی اختراع شود و جز اخبار ورزشی و امثال آنها همه حرفهای زاید را از صفحه تلوزیون و رادیو پاك كنه.

پینوشت: اینجا جا داره از دوست و برادر خودم - سعدی - كه خیلی خوب گفته تشكر كنم.
" سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی    به عمل كار برآید به سخن دانی نیست "نوشته شده در تاریخ یکشنبه هفتم خرداد 1391 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive