تبلیغات
اعجاب النـامه - خداحافظی(مدل ایرانی)
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
بعدِ مهمانی از روی مبل بلند میشن میگن : خوب آقا زحمت دادیم خداحافظ
دو قدم جلو تر: آقا خداحافظ
جلو در: آقا خداحافظ
داخل حیاط با صدای بلند: آقا تشریف بیارین منزل ما خداحافظ
جلو در حیاط (ساعت 1 نصف شب) : آقا بریم دیر وقته خداحافظ
جلو در ماشین: خداحافظ
داخل ماشین: خداحافظ
ماشین در حال حرکت: بوووووووووووووووق( بوووق یعنی خداحافظ)

واقعا خودتون قضاوت كنید؟!؟!؟!؟!

همیننوشته شده در تاریخ یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive