تبلیغات
اعجاب النـامه - تشکر و قدردانی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

دیران سال هایی بود که تنهایی به افطار و روزه بازکنی خصوصاً دعوت نشده بودم که امشب اسن عمل رو افتتاح نمودم. آهنگ زیبای تندستی و مردی را احساس نمودم و چشیده شدم. امتحان خوبی بود که تو را مرد حساب کردن و به افطاری یا همون شام دعوت نمودن.

از همه دست اندرکاران و مسئولین محترم تشکر و قدردانی به عمل می آید.

از شما و مهمانیتان ممنون.

 

همین.
نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و نهم شهریور 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive