تبلیغات
اعجاب النـامه - ما که را گول زدیم؟!
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود
بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود
ما خدا را با خود سر دعوا بردیم و قسمها خوردیم
ما بهم بد کردیم ما به هم بد گفتیم
ما حقیقتها را زیر پا له کردیم وچقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم
روی هر حادثه ای حرفی از پول زدیم
از شما میپرسم ؟؟؟؟
ما که را گول زدیم؟!!!!!

نوشته شده در تاریخ جمعه پنجم اسفند 1390 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive