تبلیغات
اعجاب النـامه - پیروزی جنجالی از پیروزی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
8 دقیقه تا پایان بازی و شكست پنجم پیروزی مقابل استقلال
پرسپولیس 10 نفره بهكار خود ادامه میده و تعویض های طلایی دنیزلی در لحظات پایانی در حالی كه تماشاگران پرسپولیس درحال ترك ورزشگاه آزادی هستند
دقیقه 82 یك گل از ایموند برای پرسپولیس
2 - 1
دقیقه 83 سانتر مهدوی كیا و ضربه سر و توی دروازه . . . . . .  گل از ایمون
امید پیروزی به بچه های دنیزلی و خوشحالی طرفدارانی پرسپولیس و یخ بست پرویز سوبله چوبله
2 - 2
وقت های اضافی 3 دقیقه
پرتاب اوت و سانتر كوتاه و دیریبل ایمون و توی دروازه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
گل سوم برای پرسپولیس و خوشحالی همه مردم ایران و یك بازی جذاب و یك شب تمام نشدنی برای پرویز بی لقب
2 - 3
سوت بازی و پایان داربی 74 به نفع پرسپولیس با یك پیروزی جنجالی از یك شكست حتمی مقابل استقلال
پرسپولیس  یك باخت حتمی را به پیروزی تبدیل كرد و پرویز چوبله در چشم های پر اشك و 5% كسر دستمزد ...
شادی دنیزلی (اسطوره فوتبال تركیه) 64 ساله و شور و غوغا در ورزشگاه و ...نوشته شده در تاریخ جمعه چهاردهم بهمن 1390 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive