تبلیغات
اعجاب النـامه - اطلاعیه بسیار مهم
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
اطلاعیه بسیار مهم

عطف به پست های قبلی مبنی بر دادن امتحان ورودی مدارس شاهد

با سلام اینجانب شیخ امیر مفاتح به نام پدر شیخ امیر مفاتح و به شماره ناسنامه شیخ امیر مفاتح و صادره از شیخ امیر مفاتح
 پس از فراز و فرود های بسیار و با ابراز تعجب فراوان از امتحان سر سخت وی قبول بر سر آمدم.

لذا به مناسبت این اتفاق فرخنده همه بروبچ و  رفقا را به صرف یک بسته چی توز توپی به تاریخ پنجشنبه
ساعت ۱۲ ظهر به کلبه عمو اسگردعوت میکنم.

در همین جا از همه کسانی که این محال را ممکن نمودند تشکر میشود

امیر به خاطر کتاب و همچنین اغفال کردن اینجانب برای دودره کردن کلاس و پرداختن به ورزش مفرح بیلیارد.

رسول قره به خاطر ابراز همدردی و پیشکسوت بودن در دفعات امتحان شاهدخواندن

مجید دلبندم به خاطر تمام تک زنگ های ساعت 3.5 نصفه شب 

رضا آغیر به خاطره حضور گرم و حجیمش

کارتال به خاطر کباب و قلوه هایش
خودکار به خاطره جوهریش

یه نفر به خاطره ایجاد انگیزه بسیار بسیار عمیق!

و بالاخره از تمامی دست اند در کاران فیلم شیخ تشکر و قدردانی نموده میباشم.نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive