تبلیغات
اعجاب النـامه - امتحانات از نوع مثلث برمودایی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

امتحانات از نوع فوق الذکر تمام شدند ولی یه امتحان آخر مونده که انشاا... پس فردا پاس خواهد شد.

امتحانات بد نبود و به سخنی دیگر عالی و بهتر از سال گذشته بود.

همش خوب بود ولی در مورد فیزیک دو نمیشه چیزی گفت و باید در انتظار ماند و دید

همه اون رفتن و برگشت و منتظر ماندن و اوقات وقت نرسیدن همش خاطره و تجربه ای بود برای فردا و آینده زندگی

حرف ها زیاد است و زمان اندک

همین

پیونشت: راستی امروز مقاله ای رو بطور تصادفی خواندم که موضوعش این بود: مثلث برمودا

تهنوشت: به امید روزهای بنفش بنفشه ای
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive