تبلیغات
اعجاب النـامه - میان ترم
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

امروز برنامه های نیمسال اول رو دادن به دستمون و گفتن آزاد.

همینجوری آزاد!!!!!

تا دو هفته و یک ماهی شاید نباشم ولی وقتی اومدم از کلی اتفاقات که شاید بیفته و نیفته براتون میگم.

دلم خیلی متعجب و خیلی پر شور و خیلی استرس دار هست درباره امتحانات

تمام

شیخ امیر مفاتح

دهم دیماه سال جاری
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه دهم دی 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive