تبلیغات
اعجاب النـامه - دلا!!
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح
دلا خوش باش و مسرور  
ز این دیگر نباشد به زمن سرور

دیروز معطل بودیم و امروز هم معطل
پس فردا شنبس و ما مو های کچل


ایا یاران به دادم برسیم بدبخت شدیم
با این نمره هندسه یک فاضل شدیم

از این پس نشناسیم خلق را همچون قبل
در این موقع که باشیم ز پول پکر

نوشته شده در تاریخ جمعه سیزدهم آذر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive