تبلیغات
اعجاب النـامه - کانورسیشون بیننده اخبار 21:00
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

= آقا میدونی که این اخباره شبکه یک خیلی دگرگنون شده؟؟

: راست میگی؟؟ چطور مگه؟

= از وقتی که دکور و شکل اخبار رو عوض کردن عجب اخبار دیدن خوش میگذره

: مگه اخبار طنز هستش که خوش بگذره

= یه پیشنهاد مینوسم به دفتر 20:30 که انوم یه دستی به دکورش بندازه

:دیگه داره از وقت داروهای آلزایمرت میگذره فکر میکنی یه مقامی هستی ، برو داروهاتو بخور انشاا... خوبی میشی؟!!!!!!!

 

همین
نوشته شده در تاریخ سه شنبه سوم آذر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive