تبلیغات
اعجاب النـامه - زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
نوشته شده در تاریخ جمعه هشتم آبان 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive