تبلیغات
اعجاب النـامه - همه عصر در این امیدم که بنگرم ز جلالت
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

به پیام آشنایی بنوازد این نوا را

 

همه روز در حیرتم من که دل شمس ضیاا

به پیام دلربای به زند باب مارا

 

روزگارا به ما وفا نکردی به پیامت میکشانیم

همه عالم قضا را

 

به جهان پیاممش داد به جهان خواهدم گفت

که این وفای آشنایی نبود به نفع مارا

 

همه عصر در این امیدم که بنگرم ز جلالت

نکنم ز این علاوه به خدا عاشقم من
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و هشتم مهر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive