تبلیغات
اعجاب النـامه - اشعارم چو خویش شیرین است و دلنواز
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

اشعارم چو خود شیرین است و دلنواز

شهریارا ما را نجات ده از این خطاهای دمدمی باز

 

گهی خوشنودیم و گهی غمگین

گهی شاعریم و گهی نویسنده و گهی تلمیذ

 

چو اشعارم را در این ختام نمایم

که شما خوشنود باشید و ما غمگسار

 

تهنوشت: این واسه من یه اصل هست که در زنگ های ادبیات و زبان فارسی شاعریم میگیره یعنی حس شاعری برا من میده که میتونم یه نویسنده باشم و از این جور چیزا

نتیجه نوشت: این برای افرادی که منو از نزدیک میشناسن خیلی واضح و بدون تعجب

انسانی با شخصیت های 1 ساعتی و حالات روحانی معنوی و مضاح ولی در کل یه شخصیت برجسته.

همین

 

 




نوشته شده در تاریخ پنجشنبه شانزدهم مهر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive