تبلیغات
اعجاب النـامه - Bicycle
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

امروز دوچرخه اعلا یم رو رنگ آمیزی کردم

نقره ای رنگ

تماماً نقره ای

تصمیم های زیادی راجع به دوچرخم گرفتم

مثلا دیگه سوپر یا گل گیر نبندم و اپورت باشم.

حتی صندل 100 ساله انتیقه ام رو هم فردا عوض خواهم کرد

کابل دنده هایم را عوض خواهم کرد

ترمز ها رو دست خواهم نمود

همه و همش...

همین
نوشته شده در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم شهریور 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive