تبلیغات
اعجاب النـامه - یک راز
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

پشیمانم ازب آنچه امجام داده ام و هستم

به آنچه فکر میبکنم

به آنچه هستم

فقط به یک چیز

همه چیز واسه خاطر خوشش

این یک راز  عمومیست در اختیار ملت طنازی وبلاگ نویس جوانان ایرانی

شاید درست شوم با مطالب دوستانم و شاید هم بدتر شدم.

به امید روزهای سبز طبیعی
نوشته شده در تاریخ جمعه بیستم شهریور 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive