تبلیغات
اعجاب النـامه - مشکلات اندراحوالات سریال الشمس الخامس
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

مشکلات شیخ حمید خان گودرزی از نوادگان گودرز آذربایجانی دگر حل نشدنیست

آقا جون به تو چه مربوطه میری پیش مامان غزل و اون تو رو تو اتاقش قفل میکنه و زنگ میزنه آگاهی

الان که داری میری چرا میگی من از ماموران آگاهی هستم لااقل بگو یه دوست

ولشکن اونو

مشکل اون هماینون خان اعلیا انار فروش هم که آینده هستش و 88

بازم میره هشتاد و هشت.

من که از این سریال چیزی نفهمیدم

پینوشت: چراغی که به شیخ علریضا خان کارکردان دراز شدمی

نه جای آن است در خیابانی و زهر مسکنی

 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه شانزدهم شهریور 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive