تبلیغات
اعجاب النـامه - بازگشت همه بسوی اوست
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

انا لله و انا علیه الراجعون

ما را حلالمان نکری مشد نصیب                                              حلالت نمیکنم به خدا دست به گریبانتم

با نهایت تاسف و پشیمانی اولین روز درگذشت شادروان مرد عمل، بازنده فوتبال و برنده کال آفت 2 شیخ نصیب اعلیا از نوادگان شیخ جوزف تامسون را بر اثر سکته قلبی که ماحصل باخت یه دست فوتبال به شیخ امیر مفاتح با نتیجه کم گل هشت بر هیچ به نفع شیخ مفاتح را به حضور تمامی دوستداران و برندگان آن مرحوم اعلام میدارم و از خداوند متعال برای او و خانواده ایشان صبر و تانی تعالی را درخواست دارم.

مجلس ترحیمی و یاد باش آن مرحوم امروز از ساعت 5/4 الی 12 نیمه شب در کافینت آن مرحوم واقع در محله شیخ مفاتح با جمعی از برندگان آن مرحوم در ورزش مفرح فوتبال ساکر 9 برگزار خواهد شد.

از تمامی دوستان و برندگانش درخواست میشود با حاضر شدن در مجلس ترحیمی با صرف خرما بعد از افطار دهان خود را شیرینتر کنند.

 

جمعی از برندگان و دشمنان آن جانب

 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه پانزدهم شهریور 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive