تبلیغات
اعجاب النـامه - یادگاری دایی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

قلب خودرادرکوره دل سوزانده وخاکسترآنراتحت
عنوان سلام تقدیم شماخواهرزاده گرامی میدارم.
پاکی دستانت راسپاس می گویم که چه صادقانه به سویم آمدند غایت چشمانت رابه نظاره می نشینم که چه معصومانه امتدادنگاهم رایاری می کنندوصدای دل انگیزت رادوست دارم که چه غریبانه بردل می نشیند.

 
نوشته شده در تاریخ جمعه سی ام مرداد 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive