تبلیغات
اعجاب النـامه - شاهنامه
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

سخن به وقتش میکشد. خدمتتون عرض کنم که چندی قبل صفهات شهنامه را مرور میکردم که شاه بیتش رو تقدیمتان کنم:

کوچولویم کوچولوی                 صورتم مثل هلوی                                 زنبور طلا منم من

خیلی غمگین شدم یعنی فردوسی عزیز اینقدر این اثر گران بهاء رو دوست داشت که در بعضی از شاه بیت هایش نامش رو به شخصیت های کارتونی تشبیه کرده و این به این معنی است که طفلکی خیلی از بچگی عاشق این زنبور طلاء و کارتون های شبکه یک بود.

یعنی این شبکه یک خدمت عظیم الحسابی رو برای این طفل انجام داده.

در بعضی از ابیاتش دیده میشود که وی می فرماید:

همه ی جان و تنم شکمم شکمم شکمم شکمم

از این بیت هم می فهمیم خیلی به معده اش وابسته بوده و از بچگی عاشق این چی توزهای حلقه ای بود

تمام

 
نوشته شده در تاریخ شنبه هفدهم مرداد 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive