تبلیغات
اعجاب النـامه - Some Comments about swimming pools
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

45 دقیقه قبل از استخر اومدم یعنی آقا این استخره دهنم مهن ما رو سرویس کرده بود از اونجا که کلر بیشتر بود نمی تونستی داخل استخر رو ببینی

اقا جون دم دستگاهتون رو جمع کنین این استخره یعنی !!!!!!!

حالا اینجارو نوشته بود:    " ورودی هر نفر 1800 تومان "

اگه میرفتیم دریا ارومیه از این جا خوش می گذشت ولی...

منظورم از این نوشته این نیست که همه استخر ها رو به زیر سوال بکشیم یعنی نه اونهایی که انصافا کارشون درسته.

پینوشت: منظورم از اون دریا ارومیه سوژه و مسخره اون نبود. جدا دریای ارومیه با اون که شوری داره ولی خیلی از این استخر ها خوبه.

تمام
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هفدهم تیر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive