تبلیغات
اعجاب النـامه - دیروز و امروز
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

دیروز آن مایکل رقصان آن شاه دلبدان زنده بود و حاضر در میان ما

ولی امروز او نیست و غم و اندوهش ولی من چرا حال خاصی گرفتم

به یک دلیل

دقیقا...

من کودکی بودم 5-6 ساله که داشتم در سگا بازی مایکل رو بازی میکردم ولی بعدا آن مایک یا هموم مایکل به کلی از یادم رفت و نشست در گوشه ای از فراموشکده مغزم

ولی هفته گذشته که از دست رفت خیلی شوکه شدم چرا که اصلا به ترانه هاش گوش نداده ام  و نمیدونم چگونه در عرض این روزها در مغزم پیدا شد ؟ چرا ؟؟؟

میدونی برام خیلی مهمه بدونم ؟

تمام

پیشنوشت: من از هفته قبل میدونستم ولی با این service unavainble مجال نمی داد

 
نوشته شده در تاریخ شنبه سیزدهم تیر 1388 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive