تبلیغات
اعجاب النـامه - عیدی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

تصمیم احبابان و اینجانب در مورد تعرفه جدید عیدی ها فعلا سكوت است و البته مقادیر متنابهی كلمات ركیك و بی ربط.

با تشكر از شما.

شیخ امیر مفاتح

به تاریخ هشتم دوازدمه یك هزار سه صد و هشتاد و هفت خورشیدی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هشتم اسفند 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive