تبلیغات
اعجاب النـامه - تنهایی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

از بحر نامردی روزگار                             بی كس و بی چیز تنهایم

از هر غم و اندر احوالاتی گریانگر                    بی چیزو گریانم

گر جاهلیت را دانی زمن                      بیكس و بی یار دل فراغم

الان كه در حال كتب این ابیاتم              دلخورده،گریانم و محزونم

 

توضیحات: این ابیات گران بهاء از كتاب دل نوشته خویش بوده و هیچ كپی و كثیر الانتشاری دیگر ندارد

نتیجه: گریانم و گریانم و گریان

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه سیزدهم آذر 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive