تبلیغات
اعجاب النـامه - قفایی
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

قفایی

چو والد گرامی شیخ عزیز را در قهوه خانه بیافت از شدت عصب سینوسی یک قفایی جانانه با سرعت 120 در ساعت بر سر مبارک وی نهادند که شیخ آن جوری قفل فرمودند که دگر باره نام این مکان مبارک را بر زبان نیاورند

نتیجه: گر بازهم بی خبری گم شی والدین نیز میفهمند

پس هیچگاه کاری یواشکی انجام نفرمائید

همین
نوشته شده در تاریخ دوشنبه بیستم آبان 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive