تبلیغات
اعجاب النـامه - پیشرفتی عمیق در نامه بری
متفاوت ترین اثر شیخ امیر مفاتح

پیشرفتی عمیق در نامه بری

امروز شركت پست ایران( به زبان عرفانی همون تلگراف) چنان پیشرفت چشم گریر كرده كه از ایمیل هم زودتر میره و میاد

میدونید این ایمیل نمیتونه كنارش حرف بزنه یعنی جرات نداره

این نظام جدید پستی با این امكاناتی كه داره ( امتیاز بردن نامه از خوی به ارومیه با مدت 20 روز ) میشه مقام اول كشوری رو كسب كنه

تقدیر و تشكر: از كلیه دست اندر در كارانی كه این مهال را یاری نموده اند تشكر میشود
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه هشتم آبان 1387 توسط اعجاب النـامه
Blog Archive